“חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה”

“חינוך - הוצאת הנקודה הטובה אשר באדם מן הכוח אל הפועל, אשר אם לא נוציאה תישאר בהעלם וצריכים אנו להוציאה...” (מתוך חובת התלמידים).


בית ספר “מעיין האמונה” לבנות, המשתייך לזרם הממלכתי חרדי במשרד החינוך, הוקם לפני שלוש שנים ונמצא בתהליכי צמיחה. ייעודו של בית הספר הוא לתת מענה לציבור המבקש לחנך את בנותיו למידות טובות, אהבת ה’, תורה, יראת שמיים ופשטות מתוך אהבה ושמחה וברוח חסידית.

יסוד גדול טמון במילים “על פי דרכו”. “המחנכת שרוצה לגלות את נשמת התלמידה הגלומה בה צריכה להרכין ראשה אל התלמידה, ולחדור אל עולמה עד אשר תגיע אל הניצוץ הגנוז, לדלותו משם, להצמיח אותו ולגדלו”. החשיבה והעמל החינוכיים יהיו מופנים בעיקרם לפיתוח הטוב והישר הנמצאים בתלמידה באופן טבעי וזקוקים לאקלים שיעודד את צמיחתה ופריחתה.

התורה, המצוות ויראת ה’ המחוברים לעם ישראל כולו ולארץ ישראל, דרך המסורת שעוברת מדור לדור, מהווים את הבסיס הערכי לאווירה הייחודית ולחינוך האיכותי בין כותלי בית הספר. אנו שואפים לחבר את התורה והמצוות לחיי היום יום של התלמידות בכל האירועים ושיטות החינוך בבית סיפרנו. כמו כן ליצור לימוד שאינו פונה אל השכל בלבד, אלא אל הנפש ואל הרגש. בדרך זו אנו מבקשים להאדיר את הרצון הפנימי של כל תלמידה ולעזור לה לאהוב את הקודש מתוך גישה של ‘דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום’. 

צוות בית הספר יספק כלים ואסטרטגיות למידה אשר יקדמו את התלמידות לרכישת מיומנויות וידע ובה בעת ילמד ויטפח כנות רגשית והבעת רגשות. שיעורים ייחודיים כמו מעגלי שיח ושיעורי העשרה נוספים כגון: מלאכה, מוזיקה, דרמה וגינה קהילתית יתרמו להשלמת האווירה הנעימה והבטוחה עבור הילדות ע”מ שתמצאנה את נקודות האור שלהן מתוך אמונה. אנו מאמינים כי כאשר תלמידה תקבל חיזוק לביטחון העצמי שלה, בכל תחום שהוא, הדבר יתרום לכל המכלול וישפיע ישירות גם על הפן הלימודי.

אנו מאמינים שכדי לפתח את היסודות הנ”ל בליבן של הבנות באופן טבעי ומתוך שמחה והזדהות פנימית יש צורך בשותפות חינוכית מלאה בין משפחות הבנות ובין הצוות החינוכי שבביה”ס. כמו כן, אנו שואפים לתת מענה למגוון רחב של משפחות הן מבחינת מעמדן הכלכלי, העדות, עיסוק ההורים והשקפות עולם, אך המאחד בין כולם הוא המוכנות להיות שותפים לערכי ביה”ס ולתקנון הבית ספרי.


אשמח להיפגש ולהכיר,
מוזמנים ליצור קשר,

איריס קיזל
מנהלת ביה”ס לבנות “מעיין האמונה” חריש
052-3795008

להורדת דברי מנהלת ביה"ס לחצו כאן