"בכל דרכיך דעהו, צריך לבקש את הקב"ה בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם. כשהוא עוסק בתפילה אז יבקש את הקב"ה בהבנת ענייני תפילתו וכונה רצויה באמונת הלב באותם העניינים של תפילתו .... וכשהוא עוסק בתורה ידע שימצא את הקב"ה בהיותו מעמיק ומעיין להבין דבר על בריו ולזכור ולשנן היטיב, ובזה הוא יודע אותו יתברך בתורתו ולא באופן אחר... וכן בהיותו עסוק בגמ"ח להיטיב לחברו אז יבקש את הקב"ה רק בהעמקת עצה איך להיטיב לו טובה גדולה הגונה וקיימת. וכן בכל הדברים שעושה..." (הראי"ה קוק, מוסר אביך, פרק ב')

"בכל דרכיך דעהו"-  זוהי הנקודה המרכזית המאפיינת את בית ספרנו. מכאן אנו שואבים את החינוך לדרך ארץ, יראת שמים ומידות טובות וגם את החובה להיות מצוינים בלימודים- לימודים תורניים ולימודים כלליים כאחד.

מטרתנו בחינוך היא למצוא בכל ילד וילדה את הכוחות המצויים בתוכו ולעזור לו להוציאם אל הפועל לקראת שנה"ל הקרובה הצבנו לעצמנו שלושה קווים מנחים מרכזיים:

  • העמקת החינוך הערכי- תורני.
  • מצויינות אקדמית והוראה מיטבית.
  • ראייה פרטנית של כל תלמיד ותלמידה ומתן מענה בהתאם לצרכיו/ה הייחודיים.

תקוותנו ותפילותינו שנצליח יחד לממש ערכים ושאיפות אלו ולחנך לאורם את ילדינו.

מייחלים ומצפים לשנה של צמיחה בה נראה את כלל ילדינו פורחים ומאושרים ויוצרים יחד "שדה" צבעוני ומגוון של ילדים מאושרים.


על המנהל בית הספר:

הרב יהושע לנגה

שמי יהושע לנגה, אני נשוי להילה ואבא לשלושה ילדים. 

תושב כפר הרא"ה שבעמק חפר ומתכונן לקראת מעבר דירה לחריש בשנה הקרובה, בעז"ה.

בוגר ישיבת מרכז הרב וישיבת ההסדר בכרמיאל, בעל תואר B.ED בתנ"ך ותושב"ע ממכללת שאנן ותואר M.A בלימודי משפחה (כולל הכשרה בייעוץ משפחתי) מהמכללה למינהל.