מבוא:

  • תלמוד תורה “תורת חיים” ברסלב חריש הוקם בשנת תשע”א על מנת לתת מענה חינוכי הולם, הן לילדי קהילת ברסלב בחריש והן לילדי האזור, החפצים בחינוך חרדי חסידי ייחודי, המכוון לאהבת התורה, אהבת ישראל והארץ, יראת שמים וקיום המצוות בשמחה.
  • הת”ת נותן מענה לצרכים של ילדים בעלי תשובה )“הדור השני”(. אנו מאמינים שהכוונה נכונה בחינוך ילדינו תוכל לממש את הפוטנציאל המיוחד שבהם.
  • הייחודיות שלנו בת”ת, היא שיטת ההפנמה המשלבת בין חדש וישן. מחד נצמדים לישן-הדרך הסלולה, בה צעדו אבותינו כבר אלפי שנים דרך ישראל סבא, ומאידך, נותנים מקום לרעננות ולהתחדשות שלנו כבעלי תשובה כאשר ההורים, המורים, הקהילה והתלמידים מהווים חטיבה אחת לחינוך וללמידה. שהרי זהו השילוב המנצח.

החזון החינוכי שלנו:

  • חינוך ללימוד וקיום התורה, לאמונה ויראת שמים מתוך שמחה ואהבה.
  • חינוך לאהבת ישראל והארץ.
  • גילוי הנקודה הטובה שבכל אחד והעצמתה, ע”פ תורת רבנו, רבי נחמן מברסלב.
  • הקניית מיומנויות ללמידה משמעותית חווייתית )ולא על בסיס של הישגיות תחרותית(.
  • הקניית כישורי חיים וכישורים חברתיים מיטביים.
  • הכנת התלמידים להמשך לימוד וחינוך בישיבות קטנות לסוגיהן.

הת”ת נמצא בפיקוח משרד החינוך ומקפיד על תהליך לימודי חווייתי, מתוך אמונה שתורתנו הקדושה היא “אבן חיים”
לצד לימוד התורה. אנו יוזמים פעילויות חינוכיות מעשירות כגון: טיולים, וסיורים בארץ, חוגי העשרה, לימוד אבות ובנוסף הרצאות בנושאי חינוך.


בברכה,
הרב דן קרן
מנהל בי”ס ת”ת “תורת חיים”