-מצגת תרגול התנהגות נכונה ברעידת אדמה לקראת התרגיל ב-13.6

-מצגת הנחיות בעת רעידת אדמה לחצו כאן להורדה