מידע על רישום לגנים

חוברת הרישום המלאה 2017

דרושים לחינוך

צהרונים

 

 

ביצוע רישום מקוון

רישום בתי ספר מידע

רישום לבית הספר גוונים

רישום צהרון - מידע