הרישום לבתי הספר מתבצע אל מול מזכירות בתי הספר להלן רשימת טלפונים לנוחיותכם :

רשימת בתי הספר וטלפונים
שם בית ספר כתובת טלפון שם מנהל/ת
ממלכתי  ברקת 13 04-8779981   ענת אורגד
ממלכתי דתי  רימון 8 04-6609445  הרב יהושע לנגה
ממלכתי דתי רימון 8 04-8779981   אתי רוקח
תורת חיים בנים  אלון 10 04-6649452   הרב יחיאל
מעיין האמונה   אלון 10 04-6297634   פריאלה