מליאת המועצה מתכנסת לישיבה מן המנין בכל יום רביעי האחרון בכל חודש.

המליאות מתחילות בשעה 18:00 ומתקיימות באולם הרב תכליתי הסמוך למועצה.

תאריכי המליאות עד סוף השנה הנוכחית:

*28.8.17 המליאה תתחיל ב17:00 במועדון הנוער

11.9.17  המליאה תתחיל ב17:00 במועדון הנוער

27.9.17

25.10.17

29.11.17

27.12.17

*תאריכי המליאות מתעדכנים מעת לעת לפי צרכי המליאה וחבריה.

בעלי תפקידים 

מנכ"ל המועצה - יעקב נתניהו

טלפון: 04-6186000
פקס: 04-6257436
מייל: mankal@harish.muni.il

קבלת קהל בימים א-ה בין השעות 8.00-16.30 בתיאום מראש 

מנהלת לשכת מנכ"ל - נורית דהן

טלפון: 04-6186000
פקס: 04-6257436
מייל: maz.mankal@harish.muni.il

עוזר מנכ"ל - שלמה אפרתי

טלפון: 04-6186006
פקס: 04-6257436
מייל: o.mankal@harish.muni.il