מליאת המועצה מתכנסת לישיבה מן המנין בכל יום רביעי או שני האחרון בכל חודש.

המליאות מתחילות בשעה 18:00 ומתקיימות במרכז שירות לתושב הסמוך למועצה.

מליאות 2018:

מליאה 1-18 התקיימה ביום ב' 5.2.18

מליאה 2-18 תתקיים ביום ב' 19.2.18 בשעה 18:00 במרכז שירות לתושב​

מליאה שלא מן המנין מס 1-18 תתקיים בתאריך 4.3.18 בשעה 18:00 במרכז שירות לתושב

מליאה מן המנין מס 3-18 תתקיים בתאריך 4.3.18 בשעה 19:00 במרכז שירות לתושב

* ישיבות המליאה מורכבות ממשתתפים רבים , המועצה רשאית לעדכן/ לדחות את תאריכי הישיבות לפי צרכי המליאה וחבריה. 

בעלי תפקידים 

מנכ"ל המועצה - יעקב נתניהו

טלפון: 04-6186000
פקס: 04-6257436
מייל: mankal@harish.muni.il

קבלת קהל בימים א-ה בין השעות 8.00-16.30 בתיאום מראש 

מנהלת לשכת מנכ"ל - נורית דהן

טלפון: 04-6186000
פקס: 04-6257436
מייל: maz.mankal@harish.muni.il

עוזר מנכ"ל - שלמה אפרתי

טלפון: 04-6186006
פקס: 04-6257436
מייל: o.mankal@harish.muni.il