הודעות  

בעלי תפקידים 

מנהל אגף שפ"ע - יצחק ספיר

טלפון: 04-6186022
פקס: 04-6186024
דוא"ל:  maz.shefa@harish.muni.il

מזכירת אגף שפ"ע - חן אלהרר

טלפון: 04-6186022
פקס: 04-6186024
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

תברואן - הדר עמנואל

טלפון: 054-2299594
פקס: 04-6186024

מפקחים מתכללים - דן פיימן, לוי מור יצחק, בשיר סאבא

טלפון: 04-6186022
פקס: 04-6186024
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

 

 

מידע נוסף 

 

סרטונים