בנק הזמן 

בנק הזמן הינו פרויקט קהילתי שמטרתו לקדם מעורבות חברתית ולעודד יוזמות ויזמות. זוהי כלכלה קהילתית הבאה לידי ביטוי בהחלפת שירותים כאשר המטבע היחיד הינו הזמן. אנשים נותנים מזמנם בתחומי הכישורים והאפשרויות שלהם, ומקבלים בתמורה שירותים בתחומים הנחוצים להם, בעיקרון המרכזי של זמן תמורת זמן, שעה תמורת שעה.

לפרטים ולהרשמה מוזמנים לפתוח את הקבצים המצורפים.

בנק הזמן