אושר במועצה תקציב העירייה לשנת 2024

תקציב 2024 גדול בכ-16% לעומת תקציב 2023, והוא יעמוד על כ-438.8 מיליון ש"ח. סכום ההשקעה בחינוך הוא כ-225 מיליון שקל, הוגדל סכום ההשקעה בתחום החירום והביטחון.

בשעה טובה: אושר תקציב העירייה לשנת 2024, תקציב מאוזן לחלוטין בין הכנסות להוצאות.

הבשורה המרכזית שמביא איתו תקציב 2024 לחריש היא גידול כללי של ההשקעה התקציבית ברוב התחומים. תקציב 2024 גדול בכ-16% לעומת תקציב 2023, והוא יעמוד על כ-438.8 מיליון ש”ח.

בהתאם למדיניות העירונית, גם השנה ההשקעה התקציבית הגדולה ביותר היא בתחום החינוך. השנה הוגדל סכום ההשקעה בחינוך לכ-225 מיליון ש”ח, לעומת כ-173 מיליון ש”ח אשתקד. בחינוך הקדם-יסודי (גני הילדים) יושקעו בשנת 2024 כ-106 מיליון ש”ח, שהם כ-25 מיליון ש”ח יותר מאשר בשנת 2023. בבתי הספר יושקעו בשנת 2024 כ-76 מיליון ש”ח, לעומת כ-58 מיליון ש”ח בשנת 2023.

תחום נוסף שבו הוגדלה ההשקעה הוא חירום וביטחון. המלחמה בעיצומה ואנחנו ממשיכים להיערך לתרחישי חירום שונים. השנה מתוקצב תחום החירום והביטחון ב-6.8 מיליון ש”ח לעומת 5.5 מיליון ש”ח בשנת 2023, גידול של 24%.

בפינוי אשפה ופסולת יושקעו השנה כ-15.5 מיליון ש”ח, גידול של כ-17% מהשנה הקודמת. בתחומי הגינון וניקיון הרחובות יושקעו כ-10.7 מיליון ש”ח אל מול כ-8 מיליון ש”ח בשנת 2023, גידול של כ-32%.

ההשקעה בתחומי הרווחה גדלה בכ-10 מיליון ש”ח: כ-50 מיליון ש”ח בשנת 2024 אל מול כ-40 מיליון ש”ח בתקציב 2023.

בתחומי התרבות והספורט תשקיע העירייה השנה כ-17.3 מיליון ש”ח, גידול של כ-1 מיליון ש”ח לעומת שנת 2023. כמו כן, הכפלנו את ההשקעה בתמיכות תקציביות בתנועות הנוער והיא תעמוד בשנת 2024 על 200,000 ש”ח.

גם השנה, כמו בשנים קודמות, נבנה התקציב בסימן “גדלים באחריות”. יחס ההוצאות ההולכות וגדלות על השירות לתושב גבוה מיחס הגידול בהכנסות. הארנונה למגורים היא גירעונית, כלומר רחוקה מלכסות את הוצאות העירייה על השירותים לתושב (בכל הארץ ולא רק בחריש). חלוקת ההכנסות האזורית שבנויה באופן לא שוויוני מפלה לרעה את חריש, וכיום עדיין אין בחריש שטחי מסחר ותעשייה גדולים שיניבו הכנסות משמעותיות לעירייה.

העניין הזה הוא אחד החשובים ביותר שעל סדר יומה של העירייה: אנחנו מקדמים במלוא המרץ את ההליכים להקמת אזורי התעסוקה והמסחר בשכונה העתידית חריש דרום מול רשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון, והשיווקים כבר החלו, ואנחנו מקדמים במקביל הליכים נוספים.

בינתיים משלימה העירייה את הפער שבין כלל ההכנסות (כולל תקציבים ממשלתיים) להוצאות על ידי תקציבים ממשרדי הממשלה ומתקציבים ייעודיים שדאגנו לקבל במסגרת החלטת הממשלה לחריש מחודש מאי 2022, שכוללת השקעות של יותר מחצי מיליארד ש”ח בחריש ובכבישי האזור.

כמו בעבר, העירייה השתמשה גם השנה במודלים ונוסחאות כלכליים מתקדמים ביותר המאפשרים לאמוד באופן מדויק יותר את ההוצאות הקבועות של הרשות, ובאנשי מקצוע המתמחים בתחומים המוניציפליים השונים וזאת על מנת “לשחרר” יותר כסף לטובת השירות לתושב והפיתוח של חריש.

ראש העיר יצחק קשת:” שלא כמו בכל שנה, בשנת 2024 התקציבים השנתיים בכל הרשויות המקומיות הובאו לאישור באיחור גדול בגלל המלחמה ודחיית הבחירות לרשויות המקומיות. המשמעות היא שעד לאישור התקציב החדש, אנו נאלצים לעבוד על פי תקציב 2023, שהוא כאמור נמוך באופן משמעותי. הצבנו מטרה לאשר את תקציב 2024 במהירות האפשרית. לאחר ההצבעה התקציב יעבור לאישור משרד הפנים, וכבר בזמן הקרוב נתחיל בבניית תקציב 2025 בצורה מסודרת. תודה לחברי מועצת העיר, לאנשי משרד הפנים במחוז חיפה, לגזבר העירייה יוסי הדרי ולאנשי אגף הגזברות בעירייה, למנהלי האגפים ולכל השותפים בהכנת התקציב”.