תיזכורת:

הצעת מועמד לראשות הרשות ורשימת מועמדים למועצה יוגשו למנהל הבחירות במועדים כלהלן:

  • יום רביעי, י"ז תשרי תשע"ט (26 בספטמבר 2018), בין השעות 9:00 בבוקר עד 11.00 לפנה"צ בבית הקהילה רחוב גפן 76;
  •  יום חמישי, י"ח תשרי תשע"ט (27 בספטמבר 2018), בין השעות 15:00 אחה"צ עד השעה 21:00 בערב בבית הקהילה רחוב גפן 76.
  • הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים שתוגש באיחור לא תתקבל.

בכבוד רב,

יחיא כמאל

מנהל הבחירות בחריש