הארכת ההטבה בצהרונים לילדי המגויסים

בעלך מגויס וכל העומס עלייך?

אם ילדייך אינם רשומים לצהרון, עיריית חריש ומפעילת הצהרונים חברת קיטו מרום מאריכות את ההטבה שהחלה בינואר ומזמינות אותם גם במהלך מאי ליום בשבוע בצהרון ללא תשלום! אם ילדייך רשומים לצהרון עד 16:00, הם יוכלו להישאר יום אחד בשבוע עד 17:00 (בגנים ובבתיה”ס שבהם פועל צהרון עד 17:00).

השירות לילדי הגנים ולתלמידי א’-ג’. נדרש תיאום של יומיים מראש עם רכזת הצהרון בגן או בביה”ס (ניתן לקבל פרטי התקשרות מהגננות או מצוותי החינוך).