הארכת מועד להגשת הצעות

העירייה מודיעה על הארכת המועד להגשת הצעות עד ליום 30.8.23 בשעה 13:00.
https://www.harish.muni.il/gd_bids/117-23/