הבהרה בעניין הפרסומים על ההסעות לבית הספר גוונים במנשה

בחריש פועלים כיום שני בתי ספר תיכוניים מצוינים, אתגרי העתיד ונעימת הלב, וכל תלמיד מחריש זכאי להירשם אליהם. עם זאת, העירייה אינה מעמידה שום קשיים בפני הורים המבקשים לשלוח את ילדיהם לבתי ספר מחוץ לעיר, ומאשרת להם לימודי חוץ.

חשוב להבהיר שבמקרה כזה לא חלה על העירייה שום חובה לממן הסעות לתלמידים. הדברים הובהרו להוריהם מבעוד מועד, כבר בעת קבלת האישור ללימודי חוץ.

מדובר בשבעה תלמידים, שבשנת הלימודים הקודמת העירייה אישרה להם לפנים משורת הדין להצטרף להסעה של תלמידי י”ב על בסיס מקום פנוי, אך לצערנו השנה אין בהסעה מקומות פנויים (קבוצת תלמידים בשכבת י”ב קיבלו אישור לצאת ללמוד ב”גוונים” עוד כשהיו בכיתה ז’, כשתיכון אתגרי העתיד היה בחיתוליו).

מיותר לציין שלא ניתן לממן הסעה נפרדת לתלמידים שבוחרים ללמוד בבית ספר שאינו בתוך העיר.