הדברת מזיקים ברחבי העיר

עובדי העירייה מבצעים בימים אלה ריסוס שוחות ביוב ברחבי העיר לצורך הדברה ולצמצום מזיקים במרחב הציבורי.