הוצבו עוד 10 בטונדות בדרכי הגישה לעיר

בשל המצב הביטחוני המתמשך העירייה ממשיכה את הפעולות לחסימה הנדסית של צירי יער וצירים בשטחים פתוחים: בימים האחרונים הצבנו עוד 10 גושי בטון (בטונדות) במספר דרכי גישה לחריש מהיער ומהחורש.

חלק מהבטונדות ישמשו השלמה לשערים קבועים שיוצבו בקרוב במטרה למנוע עקיפה של השערים מהצדדים וליצור חסימה הרמטית יותר למניעת מעבר של כלי רכב.

אחת הבטונדות הוצבה במחסום שביציאה מחריש לכיוון מצפה אילן, כדי לשמש מחסה לחיילים ולשוטרים במקרה הצורך.