עדכון לטובלים במקווה הגברים

עדכון לציבור הטובלים במקווה הגברים: בימות החול לא תתאפשר כניסה רבע שעה לפני הסגירה. כמו כן, בימי שישי המקווה ייסגר כשעה לפני כניסת השבת.