עדכון לתושבי רחוב יקינתון (בניינים 14, 16, 18)

העבודות שמתבצעות ברחוב יקינתון סמוך לבתיכם אינן מתקדמות בקצב הנדרש ולא בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו. מצב התשתיות ברחוב לנוכח העבודות אינו מקובל על העירייה, ואנו פועלים מול החברה הקבלנית וכן מול משרד הבינוי והשיכון כדי לשפר את המצב באופן מיידי. במקביל, אנו לא ממתינים וכבר מכניסים לעבודה חברה קבלנית נוספת כדי לטפל כבר כעת במה שדורש טיפול דחוף ומיידי.

אנו מזכירים שהעבודות שמתבצעות כעת הן הקמת שפת הרחוב הסופית, והן כוללות בין היתר את החלפת האספלט במדרכות באבנים משתלבות, התקנת קולטני מים (ניקוז), ספסלים ופחי אשפה ובהמשך גם עבודות גינון.