עיריית חריש החלה בהליכים להצטרפות לאיגוד ערים לאיכות הסביבה

עיריית חריש החלה בהליכים להצטרפות לאיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון-כרמל. מהלך זה יספק מענה יעיל ומהיר יותר לעיריית חריש ולתושבי העיר בטיפול תחומי איכות הסביבה. המהלך אושר פה אחד במועצת העיר. באיגוד ערים לאיכות הסביבה שרון-כרמל חברות 18 רשויות מקומיות, והוא מסייע בטיפול בהיבטים הסביבתיים של הרשויות.

האיגוד יוכל לסייע לרשות בטיפול בנושאים סביבתיים רבים, ובהם: אכיפת החוק על מטרדים סביבתיים כמו מפגעי ריח ופסולת; ליווי עסקים בעניינים הקשורים לאיכות הסביבה; מתן הרצאות וסדנאות בענייני איכות סביבה במערכת החינוך הפורמלי והלא פורמלי ועוד. בעירייה מקווים כי הצטרפות לאיגוד תסייע גם בקידום פתרונות עומק לבעיית המפחמות והשרפות בשטח הרשות הפלסטינית, שיוצרים מפגעי ריח שמהם סובלים תושבים בחריש.

חברות באיגוד ערים תאפשר חיבור יעיל ואפקטיבי בין עיריית חריש, המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים לטיפול באתגרים סביבתיים שונים. שילוב הכוחות עתיד לקצר ולייעל את זמן הטיפול בבעיות. עלות ההצטרפות לאיגוד ערים לשנת 2020 הינה לפי תחשיב של 2.3 שקלים לתושב לשנה (מדובר בחישוב העלות לרשות המקומית, עלות זו לא תוטל על התושב). יש לציין, כי משרד הפנים מעודד הצטרפות לאיגודים כדי לייעל תהליכים ולחסוך בתקציבים.