סוג אצירת פסולת הערות כתובת שכונה
מחזורית בקבוקים ספיר 23 ספיר 23 אבני חן
מחזורית בקבוקים ספיר 40 ספיר 40 אבני חן
מחזורית בקבוקים מול טורקיז 17 מול טורקיז 17 אבני חן
מחזורית בקבוקים   שוהם 22 אבני חן
מחזורית בקבוקים שוהם 5 שוהם 5 אבני חן
מחזורית בקבוקים מול שוהם 56 מול שוהם 56 אבני חן
מחזורית בקבוקים מול טופז 24 מול טופז 24 אבני חן
מחזורית בקבוקים ליד מרכז מסחרי- מאפית המשפחה לשם 5 אבני חן
מחזורית בקבוקים ליד בית ספר 206 טופז 7 אבני חן
מחזורית בקבוקים מרגלית 6 מרגלית 6 אבני חן
מחזורית בקבוקים ברקת  7 ברקת 7 אבני חן
מחזורית בקבוקים מיקום קבוע טופז 28 אבני חן
מחזורית בקבוקים מיקום זמני דרך ארץ 19 אבני חן
מחזורית בקבוקים מול אחים פתחי דרך ארץ 61 אבני חן
מחזורית בקבוקים מול בניין העירייה, הכניסה של אגף חינוך גפן 78 החורש
מחזורית בקבוקים מרכז מחזור אורן 17 החורש
מחזורית בקבוקים   אורן 23 החורש
מחזורית בקבוקים משרת את הפארק הקוטגים אורן 5 החורש
מחזורית בקבוקים בחניה של בית ספר ברחוב דפנה אלון 12 החורש
מחזורית בקבוקים אלון בית ספר חרדי  אלון 2 החורש
מחזורית בקבוקים פארק מנגלים אורן 4 החורש
מחזורית בקבוקים גמלא מכולת רחמים  גמלא 17 החורש
מחזורית בקבוקים תמר 29 תמר 29 החורש
מחזורית בקבוקים   אורן 56 החורש
מחזורית בקבוקים מול תמר 10 תמר 5 החורש
מחזורית בקבוקים דרך ארץ 6 דרך ארץ 6 החורש
מחזורית בקבוקים מול אלה 18 מול אלה 18 החורש
מחזורית בקבוקים אתרוג 6 אתרוג 6 החורש
מחזורית בקבוקים משרת גפן 56 מול 23 גפן 56 החורש
מחזורית בקבוקים משרת גפן 64 גפן64 החורש
מחזורית בקבוקים זית 5 זית 5 החורש
מחזורית בקבוקים צאלון 6 צאלון 6 החורש
מחזורית בקבוקים מול המרכז תעשייה תאנה 19 החורש
מחזורית בקבוקים   אורן 17 החורש
מחזורית בקבוקים מול אשכול גנים נרקיס 11 הפרחים
מחזורית בקבוקים כלנית פינת סחלב כלנית 20 הפרחים
מחזורית בקבוקים   סביון 32 הפרחים
מחזורית בקבוקים   לוטם 13 הפרחים
מחזורית בקבוקים ליד פרויקט נמדר סביון 12 הפרחים
מחזורית בקבוקים   יקנטון 12 הפרחים
מחזורית בקבוקים   סביון 23 הפרחים
מחזורית בקבוקים ליד אחים אוזן תנופה 6 מעוף
מחזורית בקבוקים ליד פרויקט דונה התמדה 4 מעוף
מחזורית בקבוקים ליד פרויקט דונה התחדשות 6 מעוף

 

מחזוריות בקבוקים