סוג אצירת פסולת הערות כתובת שכונה
קרטוניה   דרך ארץ 29 אבני חן
קרטוניה ליד מדורגי נאות חריש- ליד חדר טראפו חשמל שוהם 38 אבני חן
קרטוניה מול טורקיז 17- מרכז מחזור  טורקיז 17 אבני חן
קרטוניה מיקום זמני שוהם 24 אבני חן
קרטוניה   שוהם 15 אבני חן
קרטוניה ברקת פינת לשם לשם 5 אבני חן
קרטוניה מול שוהם 62 שוהם 62 אבני חן
קרטוניה מול אודם 11 אודם 11 אבני חן
קרטוניה מול תמר 35 תמר 35 החורש
קרטוניה משרת את תאנה 44 תאנה 44 החורש
קרטוניה מרכז מחזור אורן 17 החורש
קרטוניה גולן צמוד למכולת גולן החורש
קרטוניה גולן לי המכולת גולן 1 החורש
קרטוניה ליד פרויקט דונה לוטם 6 הפרחים
קרטוניה רקפת 12  רקפת 12 הפרחים
קרטוניה מדרכה ממול סביון 32-על הכיכר סביון פינת לוטם הפרחים
קרטוניה ליד חדר טראפו רקפת 15 הפרחים
קרטוניה בצומת של רקפת פינת כלנית רקפת 20 הפרחים
קרטוניה מיקום לא סופי- יועבר מדרכה לאחר סיום תשתית סביון 23 הפרחים
קרטוניה   כלנית 20 הפרחים
קרטוניה   יקינטון 10 הפרחים
קרטוניה מול פרויקט אשדר סביון 39 הפרחים
קרטוניה מול נרקיס 22 ונרקיס 24 נרקיס 24 הפרחים
קרטוניה מול פרוקיט אשדר- וליד חדר טראפו לוטם 33 הפרחים
קרטוניה משרתת את בסיס משמר הגבול בלבד משמר הגבול הפרחים
קרטוניה ליד אחים אוזן תנופה 6 מעוף
קרטוניה ליד פרויקט דונה התמדה 4 מעוף

 

[

פריסת מיחזורית קרטון ברחבי העיר