חוגים ופעילויות תשפג 2023-2022

קבלת קהל מרכז תרבות ופנאי, רח' שוהם 73 או במרכז ספורט וקהילה, רח' הקהילה 9 בימים א'-ד' 19:00-15:30

או בטלפון 04-6186352/ 04-8682436 בימים א'-ד' 13:00-10:30