לרווחת התושבים מוצבים מתקני גניזה באזורי המקוואות הפעילים בכל ימות השבוע.

 פריסת מתקני הגניזה בעיר 

  • תמר 26 - סמוך למקווה נשים
  • גפן 8 – סמוך למקווה גברים
  • ברקת 29 – סמוך למקווה נשים (באותו מתחם – מאחור)

מספר כללים חשובים:

  •  נא להקפיד להכניס חומר הטעון גניזה בלבד!
  • אין להכניס קרטונים / שקיות ניילון לתוך מיכל הגניזה !
  • יש להקפיד לפנות את הקרטונים/שקיות הניילון –באמצעותם הבאתם את הטעון גניזה – מהמקום

 

חזרה לדף הראשי