בית ספר בית יעקב

שם המנהלת

מנהלת: שרה שוקר

כתבות

כתובת: גפן 72 חריש

טלפונים

טלפון: 04-6406996

 

 

כתובת דוא"ל ביה"ס: [email protected]

כתובת דוא"ל המנהלת: [email protected]

חזון בית הספר
מאת מנהלת ביה"ס – שרה שוקר

מעבר לשמו של המוסד "בית יעקב", עומד לו חזון וקיימת שאיפה שמוסד זה יהווה לכל תלמידה "בית יהודי".

בית עם כל משמעותו. ויהודי – המושתת על אדני התורה והיראה.

"בית" – המושג "בית" מסמל בטחון, יציבות, אמון וחמימות, כשילד חש את כל אלו בביתו הוא יכול לגדול לדעת, לתבונה ולקנות את הערכים החשובים לבית בו נולד וגדל.

התלמידות צריכות לחוש שהן נמצאות במקום מוגן ובטוח, במקום בו רוצים בטובתן ובהצלחתן ודואגים לכל מה שיכול להבטיח את עתידן. כך נבנית מערכת של אמון הדדי המעניק כוחות ויכולות לכל תלמידה להצליח בדרכה ולרכוש את הערכים הרבים הנלמדים בבית הספר. "יהודי" – ערכים של אמת נמצאים אך ורק בדרך היהדות שהיא דרך תורתנו הקדושה וככל שיהא אדם קרוב לתורה, כך יהיה קרוב לבורא ותהא דרכו צלחה יותר ויותר. בית הספר פועל עפ"י תכנית משרד החינוך בפיקוח ובהנחיית רשת "בני יוסף", תוכנית המשלבת מקצועות קדש, מקצועות חול ומקצועות העשרה. כאשר כל נושא מתקשר ליהדות ולתורה שהיא מקור לכל. התלמידות צריכות לחוש שרוח המקום היא רוח יהודית אמיתית ולצד ההשקעה בלמידה המיטבית וביישום מקצועי עקבי של תכנית ודרישות משרד החינוך, בית הספר צריך להיות "בית יהודי" ולספק לתלמידות מרחבי למידה המושתתים על אדני התורה.

בית הספר נקרא בשם "בית יעקב" כביטוי לשאיפתנו להתחקות אחר עקבותיה והליכותיה של מייסדת תנועת "בית יעקב", הגב' שרה שנירר ע"ה.

ולוואי ונזכה לעשות מלאכתנו נאמנה להשריש חינוך בתלמידותינו שילווה אותן בדרכן ויעניק להן כוחות להעמיד את הדורות הבאים אחריהן, בדרך ישראל סבא.