טפסים

שם טופס טופס מקוון טופס להורדה 
פתיחת תיק נכס
בקשת הנחה למחזיק שהינו נזקק- על פי ועדת הנחות
הצטרפות/הסרה לשליחת חשבונית ארנונה ומים במייל
טופס להצטרפות להוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי
עדכון נפשות לצרכן מים
טופס בקשה / עדכון הוראת קבע בנקאית
פטור מתשלום ארנונה על נכס סגור וריק / שיפוצים
הצהרה על עזיבת נכס
הצהרה על קיום עסק בבית מגורים
טופס עדכון פרטים
ביטול הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי
בקשה לקבלת מסמך העדר חובות לשם הרישום בטאבו


החלפת משלמים - שינוי שם המחזיק בנכס

בקשה להקלה בתשלום בגין נזילה סמויה / צריכה משותפת   נזילה סמויה


טופס בקשה להקלה בתשלום בגין נזילה סמויה / צריכה פרטית

  נזילה סמויה