תקנון והנחיות לשימוש במבנה.pdf

נספח הנחיות לשימוש במבנה ציבור