מועדון מועשר  לאזרחים הוותיקים  הוא שרות של משרד העבודה והרווחה לאזרחים ותיקים הזקוקים למסגרת חברתית

המועדון פועל  שלוש פעמים בשבוע ,בשעות הבוקר  ומטרתו מסגרת חברתית ובילוי שעות הפנאי, העמקת שילוב האזרח הותיק בסביבתו ומניעת מצבי בדידות והסתגרות. בניית מערכת חברתית תומכת לסיוע במצבי משבר ואיתור מצבי סיכון. תמיכה בתזונתו של האזרח הותיק  ויצירת גירויים ואתגרים אינטלקטואלים גופניים ונפשיים ושימר התפקוד בתחומי החיים השונים.

עלות השתתפות: 30 ₪ בחודש.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי המחלקה לשירותים חברתיים: אירית קסטן- עו"ס קהילתית –אחראית פיתוח תכניות ושירותים לאזרחים ותיקים vatikim@harush.muni.il

או לליטל בר שלום רכזת המועדון בטלפון: 052-3660972