מועדון מועשר לאזרחים הוותיקים הוא שירות של משרד הרוחחה והביטחון החברתי לאזרחים ותיקים תושבי חריש.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי המחלקה לשירותים חברתיים:
אירית קסטן- עו"ס, מנהלת תחום אזרחים ותיקים 052-5223530