כולנו רוצים שהילדים שלנו יקבלו בגיל הצעיר את כל הכלים הדרושים להם להתפתח ולהצליח. כולנו גם היינו רוצים שהילדים ילמדו במקום שרואה את הילד, עם צוות שמעניק יחס אישי, ומפתח את הכישורים הייחודיים שנתן ה' לכל ילד וילדה.

בית חינוך חב"ד חריש מאמין ומיישם את החזון של הרבי מליובאוויטש, לפיו כל ילד יהודי הוא 'יהלום' פוטנציאלי רב מימדים, שנועד להאיר את העולם באמצעות האור המיוחד שלו. תפקידנו לתת לכל תלמיד/ה את  הכלים הדרושים בכדי לזהות, לחזק, להעצים את היכולות הייחודיות, בתחום הרגשי, החברתי והלימודי, ולהאיר בהם את סביבתם, בתורה, מצוות ומעשים טובים בכל שלב בחייהם.

אנחנו רואים בהורים שותפים בכל דבר ועניין ומהווים גורם משמעותי לקידום וחיזוק הפוטנציאל של כל תלמיד/ה.

אנחנו מאמינים כי עבודת החינוך מתוך אהבה, מסירות, עקביות וסדר - תצליח לפעול ולהשפיע באופן הטוב ביותר ובעזרת ה'-לשאת פרי.

מוזמנים להצטרף אלינו לבית חינוך חב"ד חריש!

להאיר- זו השליחות שלנו!