כיום קיימים 8 גני חינוך מיוחד בחריש

6 גנים התפתחותיים

גן התפתחותי כתובת שכונה
גן כלנית סביון 18 פרחים
גן רותם סביון 18 פרחים
גן ירדן  לוטם 18 פרחים
גן אור לוטם 18 פרחים
גן אופק ברקת 13 אבני חן
גן רון ברקת 13 אבני חן
גן רקפת טורקיז 8 אבני חן
גן שחף תמר 52 החורש

 

2 גנים תקשורתיים

גן התפתחותי כתובת שכונה
גן ניצן נרקיס 19 פרחים
גן חצב נרקיס 19 פרחים
גן אמיר לוטם 8  פרחים
גן יובל לוטם 8  פרחים

כיתות חנ"מ - ל"ל

שם ביה"ס   מס' כיתות כתובת שכונה
תלמי רון מ"מ 3   אבני חן
כנפי רוח בנים ממ"ד  4   החורש
כנפי רוח בנות ממ"ד 2   החורש
דרך פרחים מ"מ 3   פרחים
ממ"ד צוותא ממ"ד 1   צוותא
מ"מ צוותא  מ"מ 2   צוותא
מעיין האמונה ממ"ד 1 אלון 6 החורש
חטיבה חדשה מ"מ 1   אבני חן

כיתות חנ"מ - תקשורת

שם ביה"ס   מס' כיתות כתובת שכונה
רונה רמון מ"מ 4   החורש
חטיבה חדשה מ"מ 1   אבני חן

כיתות חנ"מ - רגשי/ התנהגותי

שם ביה"ס   מס' כיתות כתובת שכונה
אתגרי העתיד מ"מ 2   החורש
אולפנה ממ"ד 1   אבני חן

בי"ס חנ"מ

שם ביה"ס   מס' כיתות כתובת שכונה
פסגת אמיר ז' - יב' מ"מ 8   החורש

 

14 כיתות חינוך מיוחד במוסדות חינוך רגילים

גן התפתחותי סוג כיתה כתובת שכונה
כנפי רוח בני - ממ"ד לקות למידה רימון החורש
תלמי רון - מ"מ לקות למידה ברקת 13 אבני חן
ממלכתי פרחים לקות למידה סביון 16 פרחים
כנפי רוח בנות לקות למידה טורקיז 8 אבני חן
אתגרי עתיד לקות למידה + רגשי    

 

חטיבה לחינוך מיוחד

גן התפתחותי אפיון כתובת שכונה
פסגת אמיר רגשי / התנהגותי אורן 60 החורש
 
* בשנה"ל תשפ"ב יפתחו מסגרות נוספות עפ"י גידול והצורך.