שימו לב למועדים שלהלן להוצאת פסולת הגושית/גזם ופסולת אלקטרונית:

הוצאת גזם מיום ד' מהשעה 14.00 ועד ליום ה' בשעה 11.00

פינוי פסולת אלקטרונית מיום ג' בשעה 14.00 ועד ליום ד' בשעה 11.00

יש לפנות את הפסולת מעבר לחומת הבניין למקום נגיש בסמוך לכביש על מנת לא להפריע להולכי הרגל

מחזור >>

לכל מפגע או תקלה, אנא דווחו למרכז שירות לתושב *6719/ 106