פלסטיק, מתכת, קרטוני משקה

הפח הכחול - ניירות, עיתונים וקרטונים

הפח הסגול - אריזות זכוכית

מיחזורית לבקבוקי פלסטיק -בקבוקי שתיה גדולים, בקבוקי פלסטיק שלא בחוק הפיקדון

מחזור

קרטונים

בעיר חריש ישנם מקומות מוסדרים לזריקת קרטונים לתקופת המעבר של התושבים החדשים. אנו מבקשים מהתושבים לקפל את כל הקרטונים שברצונכם לזרוק ולהשליך אותם למכלי המחזור הייעודיים.

תאגיד תמיר >>

אמניר >>

אקיומנטי >>

פינוי פסולת וגזם >>

לכל מפגע או תקלה, אנא דווחו למרכז שירות לתושב 6719*/ 106 

 

מיפוי של מחזוריות    סרטון התמצאות במפה