א. יצירת קשר עם מזכירות המחלקה בטלפון: 046186029 או במייל maz.revaha@harish.muni.il

הנתונים הנדרשים בשלב זה:
- מסירת פרטים אישיים (שם, טלפון, מספר ת.ז., כתובת)
- תיאור סיבת הפנייה

נתונים אלו יועברו לראש הצוות אשר תפנה לעו"ס המשפחה המתאים.  משך המתנה לקליטת הפנייה עלולה להימשך 3 חודשים

ב. פגישה עם עובדת סוציאלית+ הבאת המסמכים:
עובד סוציאלי יצור קשר לפגישת הכרות (המתנה לפגישת הכרות ראשונה עלולה להימשך 3 חודשים)

בפגישה זו נדרשים להביא ת.ז, מסמכים הקשורים למהות הפניה (לדוגמה: אבחונים, אישור הכרה במוסד לביטוח לאומי, אישור על גובה גמלת נכות, - מידע נוסף באתר ביטוח לאומי >>
באם יש: אישורי הכנסה 3 חודשים אחרונים, דו"ח סוציאלי מרשות קודמת