איילת לפידות – ראש צוות

מייל: ayeletlepitot@harish.muni.il

ליאורה עזרן- עו"ס מוגבלויות

מייל: liora.a@harish.muni.il

טסה גונזלס- עו"ס קהילתית

מייל: tessag@harish.muni.il
טל': 052-5276139

פלורין זאנה- מזכירת המחלקה

מייל: maz.revaha@harish.muni.il
טל': 04-6186029