לקראת הבחירות ה-24 שיתקיימו ב23/3/21

נוהל הצבת שילוט בחירות 2021.pdf