• בניית מערך חינוכי מותאם לתלמידים עם זכאות לשירותי חנ"מ, תוך התייחסות  להתפתחות העיר וגידול במספר התלמידים שעתידים להגיע לעיר.
 • מקום לכל תלמיד – מציאת מסגרת מתאימה לכל ילד עפ"י צרכיו ותפקודו.
 • פיתוח והרחבת המענה העירוני לילדים עם צרכים מיוחדים ובני משפחתם.
 • הבנייה ויישום תכנית השילוב בכל מסגרות החינוך עד לשילוב מלא.
 • הרחבת שיתופי הפעולה עם כל הגורמים בקהילה ומחוצה לה במטרה להמשיך לקדם ולפתח את אוכלוסיית ילדי החינוך המיוחד.

המחלקה לחינוך מיוחד מטפלת בפרט ומספקת מענה אישי ודפרנציאלי לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים וייחודים בגילאי 3-21 במסגרות החינוך ובקהילה. המחלקה מקיפה את כל תלמידי החינוך המיוחד בעיר – מ"מ, ממ"ד ומוכר שאינו רישמי(חרדי).

המחלקה אחראית על התחומים הבאים:

 • שותפות לקביעת מדיניות עירונית בנוגע לחינוך המיוחד, בין היתר תכנון ופיתוח רצף שירותיים לילדי החינוך המיוחד.
 • תכנון ועריכת השתלמויות לצוות המסייע במסגרות בתיאום עם המתי"א והפיקוח של משרד החינוך.
 • תיאום מול גורמים המטפלים, בילדים בעלי צרכים ייחודים : פיקוח, משרד החינוך, מתי"א, השרות הפסיכולוגי והשרותים החברתיים.
 • ליווי בתהליך הסיוע לתלמידים בעלי צרכים ייחודים מעבודה מול הצוות החינוכי והטיפולי בבי"ס ועד קיום ועדות השמה.
 • קיום ועדות האפיון וזכאות  לקביעת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים, ע"פ פנית המוסד החינוכי ו/או הורי התלמיד.
 • קיום ועדות שיבוץ לתלמידים אשר נמצאו זכאים לשירות החינוך המיוחד לצורך מציאת מסגרת מתאימה בעיר  או מחוץ לעיר.
 • ליווי ומעקב אחר השתלבותם של התלמידים הלומדים במסגרות הח"מ בעיר ומחוץ לעיר.