עיריית חריש שמה לה למטרה להנגיש את המידע המופק ונאסף ביחידות העירוניות השונות לשימוש הציבור. העירייה מפרסמת נתונים ציבוריים כדי לסייע לקהל הרחב להבין את פעילותה ואת המדיניות העירונית.