עיריית חריש שמה לה למטרה להנגיש את המידע הציבורי, המופק ונאסף ביחידות העירוניות השונות, לשימוש הציבור. העירייה מפרסמת נתונים ציבוריים כדי לסייע לקהל הרחב להבין את הפעילות ואת המדיניות העירונית.

הנתונים זמינים למגוון הרחב ביותר של משתמשים, למגוון רחב ביותר של מטרות, כולל תמיכה בגישה לאנשים עם מוגבלויות.