חריש הוקמה בשנות ה-80 כקיבוץ, ובשנת 1992 אוחדה עם היישוב קציר, במסגרת התכנית לאיחוד רשויות. המועצה המקומית המאוחדת נקראה "טל עירון" עד להסבת שמה ל"קציר-חריש" בשנת 1995.

ביוני 2012 התקבלה ההחלטה לקידום חריש כעיר מובילה בישראל. במסגרת ההחלטה פוצלו היישובים קציר וחריש לרשויות מקומיות עצמאיות. משרד הפנים החל בתכנון מפורט של העיר והשטחים המוניציפאליים שווקו במכרזים לאוכלוסייה הכללית. בשנת 2012 שווקו על ידי המדינה כ-6400 יחידות דיור בחריש, בהן זכו כ-15 יזמים ועמותות, אשר משווקות ובונות כיום בעיר.  בימים אלה עומדות לשיווק כ-2500 יחידות דיור נוספות שישווקו במכרז בחודש מאי.

הבנייה המואצת והמאסיבית בחריש הופכת את העיר למקרה ייחודי ברמה הארצית, של בנייה חסרת תקדים המאפשרת פתרונות מגורים איכותיים וברי השגה למשפחות צעירות מכל המגזרים בחברה הישראלית. מיישוב של 300 משפחות המתגוררות כיום, תהפוך חריש לעיר מרכזית בשרון הצפוני עם כ-50 אלף תושבים תוך חמש שנים.

בניגוד לרוב הערים בישראל שתוכננו והורחבו בהדרגה נדבך על גבי נדבך, חריש הינה עיר מתכוננת מייסודה, המותאמת לשרת את צרכי האוכלוסייה שבאה להתגורר בה ברמה המתקדמת ביותר. חריש מתכוננת כעיר מקיימת עם 34 דונם של שטחים ירוקים, 17 אלף ק"מ של שבילי אופניים ברחבי העיר, פינות חמד מפוזרות ומוסדות ציבור רבים.

ראש המועצה יצחק קשת: "ניצב בפנינו אתגר עצום, להקים מהיסוד עיר חדשה, שתהיה דוגמא ומופת. בחרתי עובדים ויועצים מהשורה הראשונה ובכוונתי להשקיע רבות בתחום החינוך והקהילה, ולפעול תוך שיתוף הציבור בקבלת ההחלטות הכרוכות בהקמתה של העיר החדשה".

 

יש לכם שאלות בנוגע לעיר, התפתחותה ומוכנותה לאכלוס הקרוב? כל התשובות לכל השאלות כאן!

רוצים לדעת אילו פארקים ומוסדות ציבור מתוכננים ליד הבית שלכם? מפה עם כל שטחי הציבור כאן!