ישיבה תיכונית ואולפנה כיתה ז'-ח'

רישום לבית הספר יעשה באתר העירייה, לצורך כך יש להצטייד במסמכים הבאים:

  1. תעודת זהות
  2. אישור ביטול רישום
  3. תושב עתידי - התחייבות לשינוי כתובת
  4. הורים גרושים - הצהרה וכתב התחייבות

רישום לשנה"ל תשפ"ב חטיבת ביניים ותיכון למגזר הדתי לאומי (כיתות –ט'-י"ב)

בנות - מבשרת ברוך- חדרה. טלפון: 04-6662299

בנים- נתיבות דרור - אור עקיבא טל:  076-8623499

הרישום מבוצע מול בתי הספר