בית ספר תורת חיים (בנים) כיתות ז'- ט'

בית ספר מעיין האמונה כיתות ז'-ח'

תיכון חרדי בנות חדש- כיתה ט'- הרישום דרך נציג בית הספר יגאל גולד- 052-8119587

רישום לבית הספר יעשה דרך בית הספר, לצורך כך יש להצטייד במסמכים הבאים:

  1. תעודת זהות
  2. אישור ביטול רישום
  3. תושב עתידי-- התחייבות לשינוי כתובת
  4. הורים גרושים- הצהרה וכתב התחייבות

*הרישום מתבצע מול בתי הספר הממ"ח באופן עצמאי

רישום לשנה"ל תשפ"א חטיבת ביניים ותיכון למגזר החרדי כיתות י' ומעלה :

באר מרים לבנות - חדרה טלפון 04-6547222

מרכז חינוך לבנות (מעלות ציפורה) - זיכרון יעקב 04-6396187

מעלות (מיטלמן) לבנותזכרון יעקב  טל: 04-6391636

הרישום מבוצע מול בתי הספר

העירייה מעמידה לשרות התלמידים מערך הסעות לבתי ספר הנ"ל