מטרות המחלקה

ביצוע פעולות המיועדות לשמור על תפקודם התקין , חזותם וערכם הכלכלי של המבנה ומערכותיו, וכן על בטיחות, ביטחון, בריאות ואיכות החיים של המשתמש במבנים.

מחלקת אחזקה חורטת על דגלה שיפור וחזות המבנים לעמידה בסטנדרט אחזקה גבוה תוך צמצום עלויות וחיסכון כספי הציבור.

נתונים בסיסיים:

118 גני ילדים (26 אשכולות)

 19 בתי ספר

כ-38 מבני ציבור ורשות (מבני עירייה, מעונות יום, בתי כנסת ומקוואות)

תפקידי מחלקת אחזקה

  1. אחזקה שוטפת בגני ילדים ומבני רשות, אחזקת תשתית בבתי ספר ומבני ציבור
  2. שיפוצי קיץ – מיפוי ואיתור הצרכים
  3. תיקוני שבר– מיפוי ואיתור צרכים דחופים במהלך השנה
  4. טיפול שוטף בתלונות במוסדות החינוך
  5. קבלת מבני חינוך וציבור בממשק מיוחד עם אגף הנדסה

שירותי האחזקה כוללים:  טיפול במפגעים ברחבי העיר, תליית שילוט חוצות ואחזקתו, צביעת ספסלים ואחזקת שצ"פים, טיפול שוטף בשיפוצים במבנים (איטום ונזילות), ניהול שוטף של מערכות מיזוג האוויר במבני הרשות.

במוקד מתקבלות יותר מ-6000 פניות בשנה בנושא אחזקה. כל הפניות נענות ומטופלות כחלק מהשירות לתושב, תוך שיפור מתמיד בנתינת השירות.

השירות כולל גם... 

  • הזמנות עבודה לקבלנים ונותני שירות
  • בדיקה ואישור חשבונות
  • מעקב אודות ניהול וביצוע הפרויקטים במהלך הבנייה