מפגש חברתי עם קפה, עוגה והרצאה.

אחת לשבועיים, בימי ראשון, בין השעות 17:00-19:00 מתכנס מפגש בבית הקפה הקהילתי, במבנה הרב תכליתי ברחוב הגפן 74.  
מתאפשר מפגש חברתי עם תושבים ותיקים  תושבי העיר סביב שולחנות, קפה וכבוד קל, בנוסף למפגש והשיח החברתי מתקיימת הרצאה בתחומים שונים ומגוונים. עלות השתתפות 10ש"ח בכל מפגש.

לפרטים: אירית קסטן - אחראית תחום אזרחים ותיקים 052-5223530
               ליטל בר שלום רכזת מענים 052-3660972