אנו מאמינים כי כל ילד הוא עולם ומלואו: בעל נטיות לב, תחומי עניין וחוזקות, אשר מערכת החינוך בחריש מחויבת לתת להם ביטוי ומקום מרכזי בתהליכי ההוראה והלמידה.
לדידנו, התנסויות למידה משמעותיות, המשלבות היבטים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים, יתרמו לפיתוחם של תלמידינו כבני אדם בעלי חוסן נפשי המאמינים בעצמם וביכולותיהם להצליח בחייהם. 
למערכת החינוך בחריש תפקיד מרכזי בפיתוח הזהות והגאווה המקומית, תוך בניית תחושת השייכות של הילדים ומשפחותיהם ליישוב.

אנו חותרים לפתח מערכת חינוך המחוברת לקהילה, והמאפשרת לכלל התלמידים לחוות למידה במגוון רחב של תחומים מבוקר עד ערב.
אנו רואים חשיבות ביצירת רצף משמעותי בין החינוך הפורמלי והבלתי- פורמלי, תוך יכולת לראות וללוות את התלמידים,  בהתנסויות הלימודיות והחברתיות שלהם לאורך היום כולו.
במקביל, גובש המתווה החינוכי היישובי העומד לנגד עינינו, בעל 3 העקרונות:
תפיסת העיר כמרחב למידה – שימוש במרחבי העיר, משאביה ואנשיה לקידום תהליכי למידה
קהילתיות ושותפות - יצירת קהילה תומכת למידה ומערכת יחסים בונה ותומכת בין הורים תלמידים וצוותי החינוך
תפיסת אנשי החינוך כאדריכלי למידה – האמונים על עיצוב תהליכי למידה והוראה חדשניים, וחוויות למידה משמעותיות.