צהרוני ניצנים בגני הילדים יחלו לפעול ב-1.9.21 ויסתיימו ב-30.6.22.

בשנת הלימודים הקרובה צהרוני ניצנים בגנים יופעלו במסלול אחיד בימים א'-ה' מסיום הלימודים בשעה 14:00 ועד השעה 16:00 אחר הצהריים.

בגנים ייעודים בלבד יופעל הצהרון עד השעה 17:00. בגנים אלה אין אפשרות לסיים את פעילות הצהרון בשעה 16.00.

על פי הנחיית משרד החינוך, ילדים שזוהי שנתם הראשונה בגן עירייה יסיימו את יום הלימודים הראשון בשעה 10:00 ואילו למחרת (2.9.21), יום הלימודים יסתיים בשעה 11:00 או יוארך על פי שיקול דעתה של הגננת בהתאם למידת ההסתגלות של הילדים. תינתן הזנה ביום זה (2.9.21) לילדים שיישארו ליום לימודים מלא.

צהרוני ניצנים בבתי הספר יחלו לפעול בתאריך 1.9.2021 ויסתיימו ב-30.6.22. הצהרונים יפעלו בימים א'-ה' משעת סיום הלימודים, בשני מסלולים: עד השעה 16:00 ועד השעה 17:00 (המסלול עד השעה 17.00 תלוי במינימום נרשמים).

מחירים

הדירוג של חריש במדד החברתי-כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) זינק השנה מאשכול 3 לאשכול 5. זוהי עדות מצוינת לכך שחריש צומחת היטב בתחומים כמו רמת חיים, תעסוקה, השכלה, חינוך ועוד. עם זאת, לדירוג החדש יש השלכות כלכליות: חריש תזכה לפחות תקציבים ממשלתיים, ובכלל זאת גם סבסוד נמוך יותר לצהרונים. זו בדיוק הסיבה לכך שמחירי הצהרונים השנה גבוהים יותר ממחירי הצהרונים בשנה שעברה.

להלן מחירי הצהרונים לשנת תשפ"ב:

גני ילדים עד השעה 16:00- 509 ₪ לחודש

גני ילדים עד השעה 17:00- 634 ₪ לחודש

בתי ספר (כיתות א'-ב') עד השעה 16:00- 555 ₪ לחודש

בתי ספר (כיתות א'-ב') עד השעה 17:00- 599 ₪ לחודש

בתי ספר (כיתות ג'-ו') עד השעה 16:00- 891 ₪ לחודש

בתי ספר (כיתות ג'-ו') עד השעה 17:00- 935 ₪ לחודש

*כבכל שנה, המחירים כפופים לשינויים בהתאם להנחיות קול קורא של משרד החינוך.

מידע על תנאי ביטול הרישום לצהרון ניתן לקבל בפנייה לחברת קיטו מרום בטלפון 09-8344840 או בווטסאפ 055-2677700.