סודי

***הטופס יישלח לקב"ס לאחר שהתלמיד נעדר מסיבה שאינה מוצדקת וטרם חזר לביקור סדיר ולאחר שבית הספר ביצע את הפעולות על פי ההוראות בחוזר מנכל כמצוין בנוהל פנייה לקב"ס חריש.

פרטי ההורים: 

 

 

מגזרים (חובה) שדה חובה