סודי

***הטופס יישלח לקב"ס לאחר שהתלמיד נעדר מסיבה שאינה מוצדקת וטרם חזר לביקור סדיר ולאחר שבית הספר ביצע את הפעולות על פי ההוראות בחוזר מנכל כמצוין בנוהל פנייה לקב"ס חריש.