להלן שעות ההמתנה:

גוונים - 07:45

חקלאי - 07:00

מבשרת ברוך - 06:45

דרור - 06:45

בני עקיבא - 06:45

ציפורה- 06:45