מקום מפגש לנשות חריש בהובלת גמלאיות תושבות העיר (בכל הגילים ומכל המגזרים) ללימוד ופעילות יצירה וחוויה.

בית המדרש פועל בכל יום רביעי בבוקר בין השעות 12:00-08:30 באולפנה, רחוב רימון 4.

לפרטים: גב' שרה שטרן- רכזת מובילה 050-7686412
גב' יעל מיס - רכזת מובילה 052-5798885 
ליטל בר שלום- רכזת מענים 052-3660972