מקום מפגש לנשות חריש בהובלת גמלאיות תושבות העיר (בכל הגילים ומכל המגזרים) ללימוד ופעילות יצירה וחוויה.

בית המדרש פועל בכל יום רביעי בבוקר בין השעות 12:00-08:30 באולפנה, רחוב רימון 4.

לפרטים: שרה שטרן 050-7686412
               יעל מיס 052-5798885