העירייה מקיימת פעילות העשרה לטובת אזרחים ותיקים הכוללת סדנאות, טיולים, הרצאות ועוד.

יש לעקוב אחר הפרסומים.

לפרטים נוספים: ליטל בר שלום - רכזת מענים 052-3660972.