העירייה מקיימת פעילות העשרה לטובת אזרחים ותיקים הכוללת סדנאות, טיולים, הרצאות ועוד.

יש לעקוב אחר הפרסומים.

לפרטים נוספים:
אירית קסטן- עו"ס, מנהלת תחום אזרחים ותיקים 0525223530

ליטל בר שלום - רכזת מענים 052-3660972