מליאת המועצה מתכנסת בדרך כלל לישיבה מן המניין באחד מימי רביעי ב-14 הימים הראשונים של כל חודש בחדר המליאה (בניין העירייה, קומה 2)

תאריכי הישיבות לשנת 2023 (ייתכנו שינויים):

מועדי הישיבות מיקום שעה
25.1.23 (הישיבה נדחתה) 
חדר המליאה (בניין העירייה, קומה 2)  
18:00
15.2.23 חדר המליאה (בניין העירייה, קומה 2) 18:00
15.3.23 
חדר המליאה (בניין העירייה, קומה 2)  
18:00
19.4.23 חדר המליאה (בניין העירייה, קומה 2) 18:00
10.5.23 חדר המליאה (בניין העירייה, קומה 2) 18:00
14.6.23 חדר המליאה (בניין העירייה, קומה 2) 18:00
12.7.23 חדר המליאה (בניין העירייה, קומה 2) 18:00
9.8.23 חדר המליאה (בניין העירייה, קומה 2) 18:00
13.9.23 חדר המליאה (בניין העירייה, קומה 2) 18:00
11.10.23 חדר המליאה (בניין העירייה, קומה 2) 18:00
8.11.23 חדר המליאה (בניין העירייה, קומה 2) 18:00
13.12.23 חדר המליאה (בניין העירייה, קומה 2) 18:00

ישיבות מליאה מן המניין מתקיימות בשעה 18:00 

*ישיבות המליאה מורכבות לעיתים ממשתתפים רבים. העירייה רשאית לעדכן את תאריכי הישיבות לפי צורכי המליאה וחבריה.

חברי המליאה

שני גרינברג

שני גרינברג

סגנית ראש העיר

[email protected]

פרח קוזחי

פרח קוזחי

חברת מליאה

[email protected]

גיל פישר

יפתח שטיין

חבר מליאה

[email protected]

שלמה קליין

שלמה קליין

מ"מ ראש העיר וסגן ראש העיר

[email protected]

יוחאי פרג'י

יוחאי פרג'י

חבר מליאה

[email protected]

עידית ינטוב

עידית ינטוב

חברת מליאה והמשנה לראש העיר

[email protected]

יוסי גולדמן

יוסי גולדמן

חבר מליאה

[email protected]

שלמה פרץ

שלמה פרץ

חבר מליאה

[email protected]