הרישום לתושבים חדשים המצטרפים לעיר מתבצע באופן מקוון.

לצורך ביצוע הרישום האינטרנטי עליכם לבצע שלב מקדים שבו תידרשו למלא פרטים ולצרף מסמכים.

אנא ודאו שברשותכם המסמכים הבאים סרוקים במחשב שלכם, ואותם תידרשו לטעון למערכת הרישום המקוונת.

רישום לתשפ"ג

  • ספח תעודת זהות הורה 1 שבו רשומים פרטי הילדים - מעודכן כתובת לחריש.
  • ספח תעודת זהות הורה 2 שבו רשומים פרטי הילדים - מעודכן כתובת לחריש.
  • טופס ביטול רישום מהרשות שממנה עוברים התושבים.
רישום לתשפ"ד:
  • ספח תעודת זהות הורה 1 שבו רשומים פרטי הילדים.
  • ספח תעודת זהות הורה 2 שבו רשומים פרטי הילדים.
  • עמודים רלוונטיים מחוזה הרכישה/שכירות מאומת ע"י עורך דין שבו מצוינים: כתובת מגורים בחריש, מועד צפוי לכניסה לדירה וחתימות (לרוב עמודים ראשון ואחרון).
  • טופס ביטול רישום מהרשות שממנה עוברים התושבים (כולל ילדי טרום- טרום חובה, גיל 3).
  • יש לצרף טופס התחייבות לשינוי כתובת
 
לאחר מילוי טופס של קליטת תושבים חדשים עם המסמכים הנדרשים, החומר יועבר באופן מקוון לבדיקה באגף החינוך. אם החומרים תקינים תקבלו בדוא"ל לכל המאוחר תוך 14 ימי עסקים אישור שהינכם יכולים להיכנס למערכת ולבצע רישום כמו כלל תושבי העיר. אם החומרים אינם תקינים תקבלו דוא"ל להשלמת מסמכים.
קליטת תלמידים חדשים המצטרפים למערכת החינוך בעיר חריש