על מנת לבחון את הצרכים של האוכלוסייה העתידית בחריש, נאספו נתונים מכ 2,000- משפחות שעתידות לעבור לחריש בשנים הקרובות. על פי המפקד שנערך, האוכלוסייה העתידית בחריש מתאפיינת במרכיב בולט של משפחות צעירות ומשכילות, מכל חלקי הארץ.

52% מהנשאלים מתגוררים באזור המרכז וקבוצת הגילאים הבולטת ביותר היא 25-34 (37%). משפחות עם ילדים מהוות
76% מסך כל רוכשי הדירות.

 

גרף גילאים 

18-24 - 2%
25-34 - 37%
35-44 - 30%
45-54 - 15%
55-64 - 10%
65+ - 6%

 

מיקום מגורים

 

מיקום מגורים נוכחי

תל אביב - 52%
ירושלים -11%
חיפה - 10%
חריש - 15%
צפון - 6%
דרום - 4%
עמקים - 2%